Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Firma KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE Eugeniusz Krzywda uzyskała wsparcie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania Wspieranie Wdrażania Elektronicznego Biznesu Typu B2B na zakup i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego do zarządzania relacjami: firma KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE, Eugeniusz Krzywda – kontrahenci.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Wartość projektu 755 850,00 zł. Wartość wkładu finansowanego 446 310,00 zł.

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w przyszłość

 

HISTORIA FIRMY

KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE
EUGENIUSZ KRZYWDA

10.08.1981

Założenie firmy. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr. 8 wydane przez Urząd Miasta Świętochłowice
Rodzaj działalności: usługi remontowo-budowlane.

1989

Poszerzenie działalności o produkcję drobnowymiarowych elementów betonowych dla górnictwa i budownictwa tj. bloczki fundamentowe, bloczki ścienne, okładziny górnicze

1993

Zaprzestanie działalności remontowo-budowlanej.
Rozpoczęcie działalności handlowej materiałami budowlanym w ówczesnej  siedzibie firmy w Świętochłowicach przy ul. Krasickiego 21.
Skomputeryzowanie Działów Sprzedaży i Księgowości.

1994

Uruchomienie Oddziału w Rudzie Śląskiej przy ul. Katowickiej 18.
Handel materiałami budowlanymi.
Zaprzestanie produkcji elementów betonowych dla górnictwa.

1995

Rozpoczęcie współpracy ze Specjalistą ds. zarządzania i związane z tym rozpoczęcie wprowadzania nowoczesnych, rynkowych metod zarządzania firmą.

1997

Uruchomienie Oddziału w Raciborzu przy ul. Eichendorffa 7.
Handel materiałami budowlanymi i do produkcji mebli.
Zakup terenu o pow. 15 000 m2 w Świętochłowicach.

1998

Uruchomienie Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 94.
Handel materiałami budowlanymi.
Firma staje się Akcjonariuszem Grupy Zakupowej Polskie Składy Budowlane (PSB).

1999

Uruchomienie Oddziału w Warszawie przy ul. Bartyckiej 24.Handel materiałami budowlanymi.

2000

Zaprzestanie działalności handlowej w Oddziale w Raciborzu z uwagi na przeniesienie potencjału firmy na bardziej atrakcyjny rynek warszawski.
Zaprzestanie produkcji drobnowymiarowych elementów betonowych.

Otrzymanie wyróżnienia „ Firma z jakością”, przyznanego przez Polsko-Szwajcarskie Centrum Przedsiębiorczości, Politechnikę Śląską, Raich Limited London i Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Katowice.

Uzyskanie Certyfikatu „ Autoryzowany punkt sprzedaży Grupy Polskie Składy Budowlane”, przyznanego przez Grupę Polskie Składy Budowlane S.A. Wełecz 142, 28-100 Busko Zdrój.

Uzyskanie przez Oddział Piotrków Certyfikatu „ Autoryzowany punku sprzedaży produktów Rautaruukki Polska” przyznanego przez Rautaruukki Polska, Steel Structure Division, Żyrardów.

2001

Rozpoczęcie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001:2000.

Uzyskanie przez Oddział Warszawa, Certyfikatu „ Autoryzowany punkt sprzedaży Grupy Polskie Składy Budowlane”, przyznanego przez Grupę Polskie Składy Budowlane S.A. Wełecz 142, 28-100 Busko Zdrój.

2002

Uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości nr 100930 wg Normy ISO 9001:2000 w zakresie Sprzedaż Materiałów Budowlanych. Certyfikat wystawiony przez Bureau Veritas Quality International ( BVQI) (dnia 16.01.2002).           

Uzyskanie Wyróżnienia i Nominacji Finałowej w Ogólnopolskim Konkursie promującym polskie Firmy Sukcesu Gospodarczego „ Polski Sukces 2001”. Konkurs zorganizowany pod patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki RP. Dyplom wystawiony przez Ogólnopolskie Forum Promocji Biznesu (dnia 24.05.2002)

2001-2003

Współudział w organizacji z Urzędem Miejskim w Świętochłowicach i OSiR„ Skałka” trzech Rodzinnych Jarmarków Świętochłowickich; imprez mających na celu promocję i reklamę firm działających na tym rynku oraz głównych dostawców materiałów budowlanych.

2004

Nadanie przez Kapitułę II Edycji Konkursu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego tytułu „ Polski Kupiec Roku 2004” w branży Materiały Budowlane. Dyplom uznający kupiecki profesjonalizm wręczono na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Zakup w Piotrkowie Trybunalskim nieruchomości wraz z budynkiem o łącznej powierzchni 7 409 m2. Rozpoczęcie działalności Oddziału Piotrków: handel materiałami budowlanymi..

2005

W dniu 16.01.2005 odnowiono Certyfikat ISO (nr 164425 wydany przez BVQI) w zakresie: sprzedaż materiałów budowlanych.

2006

Uzyskanie dofinansowania na 2 projekty:
·         „Wykonanie projektu technicznego przebudowy budynku i otaczającego terenu”
·          „Przygotowanie do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP” w ramach Umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Sektorowego programu operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na lata 2004-2006, w ramach Priorytetu 2:Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, w ramach Działania 2.1.Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.
 
Organizacja Imprez reklamowo-promocyjnych z okazji 25-lecia P.W. KENPOL:
·         w dniu 8.09.2006 w Świętochłowicach dla kontrahentów i współpracowników Oddziałów Świętochłowice i Ruda
·         w dniu 13.10.2006 w Piotrkowie Trybunalskim dla kontrahentów i współpracowników Oddziałów Piotrków i Warszawa
    

2007

Impreza promocyjno-reklamowa „ Festyn Rodzinny” w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 2.09.2007 wraz z organizacją na terenie hurtowni „Dni Otwartych” promujących materiały budowlane i wykończeniowe.
            
Otrzymanie certyfikatu „ Gazele Biznesu 2007”. Certyfikat wydany przez „ Puls Biznesu” potwierdzający przynależność P.W. KENPOL do elitarnego Klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm. P.W. KENPOL zajął 1556 miejsce na 3795 firm klasyfikowanych w kraju i 198 miejsce na 485 firm z woj. śląskiego.
 
P.W. KENPOL – laureat I miejsca w Plebiscycie na Świętochłowickiego Przedsiębiorcę Roku 2007, zdobywca statuetki „Kryształowa Centauria”. Konkurs zorganizowano pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice Eugeniusza Mosia. Dyplom i statuetkę wręczono dnia 22 lutego 2008,podczas Świętochłowickiej Gali Przedsiębiorczości, której celem jest promowanie, integrowanie oraz zwiększenie konkurencyjności tutejszych przedsiębiorstw.

2008

Odnowienie, uzyskanego w dniu 16.01.2002, Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2000. Certyfikat wydany został przez Bureau Veritas Certification zaświadcza on, że System Zarządzania w P.W. KENPOL został oceniony i uznany jako zgodny w wymaganiami Międzynarodowej Normy ISAO 9001:2000 w zakresie: Sprzedaż Materiałów Budowlanych.
Nr certyfikatu: PL 8000017.

Zakup nieruchomości, o powierzchni 7629 m2 i rozpoczęcie inwestycji położonej w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej 101.

2009

Otrzymanie certyfikatu „ Gazele Biznesu 2008”. Certyfikat wydany przez „ Puls Biznesu” potwierdzający przynależność P.W. KENPOL do elitarnego Klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm. P.W. KENPOL zajął 385 miejsce na 4104 firm klasyfikowanych w kraju i 43 miejsce na 523 firm z woj. śląskiego.
 
Od dnia 2.01.2009 zmiana nazwy firmy na:
KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE i zmiana siedziby firmy; nowy adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Śląska 101.
 
Połączenie Oddziału Świętochłowice i O. Ruda w jeden Oddział Świętochłowice - Ruda z siedzibą: 41-600 Świętochłowice,
ul. Śląska 101.
Rozpoczęcie  sprzedaży samoobsługowej w oddziale.

12 maja podpisanie Aktu Notarialnego zakupu nieruchomości, o pow. 6000m 2,  w gminie Lesznowola, woj. mazowieckie, z przeznaczeniem pod przyszłą siedzibę Oddziału Warszawa.

W ramach X Edycji Rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Firm KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymał Certyfikat „ Gazele Biznesu 2009”. Certyfikat ten, wydany przez „ Puls Biznesu” potwierdza przynależność firmy KENPOL do elitarnego Klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm. KENPOL zajął 1168 miejsce na 4008 firm klasyfikowanych w kraju i 151 miejsce na 527 firm z woj. śląskiego.

2010

Przyznanie w dniu 22 marca 2010, przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, pomocy de minimis z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet: Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2.: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typy B2B. Tytuł projektu:Zakup i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego do zarządzania relacjami: firma KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE, Eugeniusz Krzywda – kontrahenci”.


Firma Kreisel – Technika Budowlana Sp.z o.o,. nagrodziła  firmę KENPOL za wieloletnie i aktywne partnerstwo, przyznając jej  Znak Corporate Development Strategy of Kreisel, oraz zaliczyła ją do grona partnerów, którzy przyczynili się do rozwoju marki Kreisel.


GRUPA FRANSPOL – producent chemii budowlanej przyznał firmie KENPOL  tytuł OPTIMUS OPUS 2009 jako najlepszemu partnerowi w biznesie za wyjątkowe osiągnięcia we współpracy z firmą Franspol Sp. z o.o.

Odnowienie, uzyskanego w dniu 16.01.2002, Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością, teraz, wg Normy ISO 9001:2008. Certyfikat wydany przez Bureau Veritas Certification zaświadcza, że System Zarządzania w firmie KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE został oceniony i uznany jako zgodny w wymaganiami Międzynarodowej Normy ISAO 9001:2008 w zakresie: Sprzedaż Materiałów Budowlanych. Ważność Certyfikatu do:16 stycznia 2013.
Nr certyfikatu: PL 11000009/P.

2011

10 sierpnia firma KENPOL obchodziła 30-lecie  działalności. Z tej okazji we wszystkich oddziałach odbyły się spotkania z klientami.

Od września KENPOL korzysta z usługi doradczej, projektu systemowego PARP z zakresu ochrony środowiska, która jest finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- poddziałanie 2.2.1. Program Operacyjny: Kapitał Ludzki.

2012

Prezydent Miasta Świętochłowice za podstawie & 3 ust. 1 Regulaminu Rady Gospodarczej w dniu 13 lutego 2012 powołał p. Eugeniusza Krzywdę na członka Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Świętochłowice jako przedstawiciela KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE (Akt Powołania z dnia 16 lutego 2012 r. ).

30 marca 2012 zakończono projekt p.t. „ Zakup i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego do zarządzania relacjami: firma KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE, Eugeniusz Krzywda – kontrahenci” . Projekt dotowany był z funduszy Unii Europejskiej w ramach wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 -  2013.

12.07. 2012 odbiór Certyfikatu „ Lider Lokalnej Przedsiębiorczości 2011”, wydanego przez Kapitułę Oficyny Wydawniczej Regiony z Sosnowca (41-219 Sosnowiec, ul. Dojazdowa 2).
Firma KENPOL Materiały Budowlane Eugeniusz Krzywda znalazła się w gronie najlepszych przedsiębiorców wyłonionych spośród kilkudziesięciu tysięcy firm działających na terenie woj. śląskiego. W konkursie na Lidera... Kapituła brała pod uwagę takie czynniki jak: działanie na rzecz lokalnej przedsiębiorczości, zapobieganie bezrobociu, wspieranie akcji charytatywnych oraz szeroko rozumianą Społeczną Odpowiedzialność Biznesu.

2013

Wdrożenie Systemu informatycznego B2B do zarządzania relacjami KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE Eugeniusz Krzywda – kontrahenci.

2014 - 2015

Odnowienie, uzyskanego w dniu 16.01.2002, Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością. Certyfikat wydany przez Bureau Veritas Certification zaświadcza, że System Zarządzania w firmie KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE został oceniony i uznany jako zgodny w wymaganiami i zakresem usług wymienionych w Międzynarodowej Normie ISO 9001:2008 w zakresie: Sprzedaż Materiałów Budowlanych. Ważność Certyfikatu do:15 stycznia 2017.

Nr certyfikatu: PL003578/P.

Firma KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE Eugeniusz Krzywda uhonorowana została, przyznanym przez Euler Hermes CERTYFIKATEM ZŁOTY PŁATNIK 2014, które to wyróżnienie plasuje ją w elitarnym gronie polecanych i rzetelnych organizacji. Certyfikat świadczy, że  KENPOL znajduje się wśród liderów firm zachowujących najwyższe standardy dyscypliny płatniczej. Wskaźnik moralności płatniczej  firmy KENPOL za 2014 jest równy 97 pkt., przy średniej dla badanych firm, wynoszącej 58 pkt. 

2016

Firma KENPOL Materiały Budowlane Eugeniusz Krzywda została wyróżniona Certyfikatem Złoty Płatnik 2015, który przyznawany jest firmom terminowo regulującym zobowiązania oraz zachowującym najwyższe standardy płatnicze. Firma KENPOL znalazła się w gronie rzetelnych i zaufanych firm, które uzyskały najwyższy Wskaźnik Moralności Płatniczej w 2015 r.

10 sierpnia 2016 firma KENPOL obchodziła uroczyście 35-lecie działalności. Odbyły się w Oddziałach oraz w siedzibie firmy spotkania z klientami i dostawcami.

Odnowienie, uzyskanego w dniu 16.01.2002, Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością. Certyfikat wydany przez Bureau Veritas Certification zaświadcza, że System Zarządzania w firmie KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE  wraz z jej Oddziałami został oceniony i uznany jako zgodny w wymaganiami i zakresem usług wymienionych w Międzynarodowej Normie ISO 9001:2008 w zakresie: Sprzedaż Materiałów Budowlanych. Ważność Certyfikatu do:31 sierpnia 2017.

Nr certyfikatu: PL006624/P.

2017

W od dnia 10 marca 2017 r. nastąpiła zmiana adresu wykonywania działalności w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych Oddziału Warszawa.

Aktualny adres: 02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 49.

22 listopada 2017 firma „KENPOL” uzyskała CERTYFIKAT nr 2017/134517: „ Firma godna zaufania 2017”. Certyfikat przyznawany jest firmom cechującym się nienaganną opinią i etyką w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelnym podejściem do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

2018

20 kwietnia 2018 r Prezydent Miasta Świętochłowice nadał Firmie KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE Eugeniusz Krzywda tytuł „ ZASŁUŻONY DLA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE”. 

Uroczystość wręczenia nagrody Właścicielowi Firmy p. Eugeniuszowi Krzywdzie miała miejsce w Centrum Kultury Śląskiej.

Nagrodę ” Zasłużony dla miasta Świętochłowice”  przyznano po raz szósty firmom, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji Świętochłowic oraz aktywnie uczestnicą w życiu miasta wspierając działalność kulturalną i sportową.

W wygłoszonej laudacji podkreślono, że firma KENPOL, działając  w Świętochłowicach od 37 lat, świadczy profesjonalne usługi w zakresie handlu materiałami budowlanymi, zatrudnia mieszkańców miasta, wspiera lokalnych sportowców, angażuje się w pomoc charytatywną i  uczestniczy aktywnie w życiu miasta.

Otrzymanie certyfikatu „Gazele Biznesu 2018”. Certyfikat wydany przez „Puls Biznesu” potwierdzający przynależność KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE do elitarnego Klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm. W rankingu krajowym Gazel Biznesu , KENPOL znalazł się na 2332 miejscu na sklasyfikowanych 4499 firm. W rankingu województwa śląskiego KENPOL zajął 286 miejsce na 531 firm.
 

Dnia 26.10.2018 r. dokonaliśmy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu nieruchomości z przedsiębiorstwa KENPOL 
Materiały Budowlane Eugeniusz Krzywda do spółki KENPOL NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

W wyniku tej czynności spółka komandytowa stała się właścicielem nieruchomości położonych:
- w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej 101
- w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 94

2019


31.01.2019 firma KENPOL Materiały Budowlane Eugeniusz Krzywda osiągnęła status laureata w zestawieniu Orły Branży Budowlanej uzyskując ocenę 8.8, wyprzedając ponad 320 tysięcy firm 
w całej Polski.

W dniu 01.03.2019 r. Sąd Rejestrowy dokonał wpisu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej „KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE Eugeniusz Krzywda” w spółkę prawa handlowego KENPOL Holding Sp. z o.o. Prezesem zarządu spółki został dotychczasowy właściciel - Eugeniusz Krzywda. Spółka prowadzi doczasową działalność gospodarczą w niezmienionym kształcie przedmiotowym.

Prezydent Miasta Świętochłowice w dniu 09 kwietnia 2019 powołał p. Eugeniusza Krzywdę Prezesa Zarząd KENPOL Holding Sp. z o.o. na członka Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Świętochłowice w kadencji 2018-2023 

KENPOL Holding Sp. z o.o. ufundowała nagrody w pierwszej edycji konkursu Świętochłowicki Biznesplan, którego celem było pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców miasta.